<-- 2Corinthians 9:15 | 2Corinthians 10:2 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 10:1

2Corinthians 10:1 - ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ ܒ݁ܰܐܦ݁ܺܝܢ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܰܚܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) BUT I Paulos beseech of you by the peacefulness and humility of the Meshiha, (I) who also in presence am humble with you, but while far off am confident over you,

(Murdock) Now I, Paul, beseech you, by the mildness and gentleness of the Messiah, although I am mild towards you when present, but bold towards you when absent !

(Lamsa) NOW I, Paul, beseech you by the gentleness and meekness of Christ, even though I am humble when present among you, I have the assurance when I am far away,

(KJV) Now I Paul myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am base among you, but being absent am bold toward you:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-10010 First Common Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-10011 - - - - - - No - - -
ܦܘܠܘܣ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ 2:16458 ܦܘܠܘܣ Proper Noun Paul 437 171 62047-10012 - - - - - - No - - -
ܒܥܐ ܒ݁ܳܥܶܐ 2:23340 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62047-10013 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-10014 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62047-10015 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܢܝܚܘܬܗ ܒ݁ܢܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ 2:12845 ܢܚ Noun quietness, meekness, gentleness, mildness 338 139 62047-10016 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܘܒܡܟܝܟܘܬܗ ܘܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܶܗ 2:11708 ܡܟ Noun humility, meekness, lowliness, condescension, courtesy 271 122 62047-10017 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܡܫܝܚܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12515 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62047-10018 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܦܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ܶܢ 2:1362 ܐܢ Particle even if 26 28 62047-10019 - - - - - - No - - -
ܒܐܦܝܢ ܒ݁ܰܐܦ݁ܺܝܢ 2:1784 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62047-100110 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܡܟܝܟ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ 2:11699 ܡܟ Adjective humble, lowly, mild, gentle 271 122 62047-100111 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-100112 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-100113 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-100114 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62047-100115 - - - - - - No - - -
ܪܚܝܩ ܪܰܚܺܝܩ 2:19875 ܪܚܩ Adjective far, distant, remote 537 206 62047-100116 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-100117 First Common Singular - - - Yes - - -
ܬܟܝܠ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ 2:30870 ܬܟܠ Verb confident 611 238 62047-100118 First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-100119 First Common Singular - - - Yes - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-100120 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.