<-- 2Corinthians 12:14 | 2Corinthians 12:16 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 12:15

2Corinthians 12:15 - ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܕ݂ܝܳܐܝܺܬ݂ ܘܢܰܦ݂ܩܳܬ݂ܳܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܘܳܐܦ݂ ܩܢܽܘܡܝ ܐܶܬ݁ܶܠ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ܶܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܰܚܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܨܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܀

Translations

(Etheridge) But I gladly the expenses will spend, and also myself will I give for the sake of your souls: though, while the more I love you, you the less love me.

(Murdock) And cheerfully will I both pay [my] expenses, and also give myself for your souls; although the more I love you, the less ye love me.

(Lamsa) I will gladly pay my expenses, and I will even give myself for the sake of your souls; though the more I love you, the less you love me.

(KJV) And I will very gladly spend and be spent for you; though the more abundantly I love you, the less I be loved.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-12150 First Common Singular - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62047-12151 - - - - - - No - - -
ܚܕܝܐܝܬ ܚܳܕ݂ܝܳܐܝܺܬ݂ 2:6322 ܚܕܝ Adverb (ending with AiYT) gladly, readily 128 70 62047-12152 - - - - - - No - - -
ܘܢܦܩܬܐ ܘܢܰܦ݂ܩܳܬ݂ܳܐ 2:13441 ܢܦܩ Noun expense, cost, outlay, payment 346 142 62047-12153 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܦܩ ܐܰܦ݁ܶܩ 2:13333 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62047-12154 First Common Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-12155 - - - - - - No - - -
ܩܢܘܡܝ ܩܢܽܘܡܝ 2:18711 ܩܢܡ Noun person, individual, substance 510 195 62047-12156 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܐܬܠ ܐܶܬ݁ܶܠ 2:8784 ܝܗܒ Verb give 188 91 62047-12157 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-12158 - - - - - - No - - -
ܐܦܝ ܐܰܦ݁ܰܝ 2:1762 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62047-12159 - Feminine Plural Construct - - No - - -
ܢܦܫܬܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:13497 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62047-121510 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܐܦܢ ܐܳܦ݂ܶܢ 2:1359 ܐܢ Particle even if 26 28 62047-121511 - - - - - - No - - -
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62047-121512 - - - - - - No - - -
ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9661 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62047-121513 - - - - - - No - - -
ܡܚܒ ܡܰܚܶܒ݂ 2:24918 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62047-121514 First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62047-121515 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62047-121516 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-121517 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܒܨܝܪܐܝܬ ܒ݁ܨܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:3131 ܒܨܪ Adverb (ending with AiYT) less, little, scarcely 52 39 62047-121518 - - - - - - No - - -
ܡܚܒܝܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ 2:24923 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62047-121519 Second Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62047-121520 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62047-121521 - - - - - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.