<-- 2Corinthians 7:6 | 2Corinthians 7:8 -->

Analysis of Peshitta verse 2Corinthians 7:7

2Corinthians 7:7 - ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܢܝܳܚܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݁ܢܺܝܚ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܣܰܒ݁ܪܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܰܢ ܘܥܰܠ ܐܶܒ݂ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܛܢܳܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܺܝ ܀

Translations

(Etheridge) and not only by his coming, but also by his refreshment wherewith he had been refreshed among you. For he told us of your love toward us, and of your lamentation and your zeal on our behalf. And when I heard, my joy was great.

(Murdock) And not merely by his arrival, but also by the refreshing with which he was refreshed by you. For he told us of your love towards us, and of your grief, and of your zeal in our behalf: and when I heard it, my joy was great.

(Lamsa) And not by his coming only, but also by the comfort with which he was comforted in you, for he brought us the good news concerning your love towards us, your mourning and your zeal on our behalf; and when I heard it, I rejoiced exceedingly.

(KJV) And not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me; so that I rejoiced the more.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62047-07070 - - - - - - No - - -
ܒܠܚܘܕ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ 2:11149 ܚܘܕ Adverb only, alone 46 36 62047-07071 - - - - - - No - - -
ܒܡܐܬܝܬܗ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ 2:2183 ܐܬܐ Noun coming, advent 248 114 62047-07072 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62047-07073 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62047-07074 - - - - - - No - - -
ܒܢܝܚܗ ܒ݁ܰܢܝܳܚܶܗ 2:12837 ܢܚ Noun restful, quiet, rest, relief, calm 338 139 62047-07075 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62047-07076 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܬܢܝܚ ܕ݁ܶܐܬ݁ܢܺܝܚ 2:12810 ܢܚ Verb cease, rest, rest, put off, refresh 331 138 62047-07077 Third Masculine Singular - Perfect ETTAPHAL No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62047-07078 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܣܒܪܢ ܣܰܒ݁ܪܰܢ 2:13849 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62047-07079 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No First Common Plural
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62047-070710 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-070711 - - - - - - No - - -
ܚܘܒܟܘܢ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:6112 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62047-070712 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܠܘܬܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܰܢ 2:11132 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62047-070713 - - - - - - No First Common Plural
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-070714 - - - - - - No - - -
ܐܒܠܟܘܢ ܐܶܒ݂ܠܟ݂ܽܘܢ 2:159 ܐܒܠ Noun mourning, grief, sadness 2 13 62047-070715 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܘܛܢܢܟܘܢ ܘܰܛܢܳܢܟ݂ܽܘܢ 2:8250 ܛܢ Noun jealousy, zeal 177 88 62047-070716 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܥܠ ܕ݁ܥܰܠ 2:15688 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62047-070717 - - - - - - No - - -
ܐܦܝܢ ܐܰܦ݁ܰܝܢ 2:1768 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62047-070718 - Feminine Plural Emphatic - - No First Common Plural
ܘܟܕ ܘܟ݂ܰܕ݂ 2:9810 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62047-070719 - - - - - - No - - -
ܫܡܥܬ ܫܶܡܥܶܬ݂ 2:21777 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62047-070720 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܚܕܘܬܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6282 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62047-070721 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܬܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ 2:13935 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62047-070722 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘܬ ܗܘܳܬ݂ 2:5108 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62047-070723 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62047-070724 - - - - - - No First Common Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.