<-- Acts 12:5 | Acts 12:7 -->

Analysis of Peshitta verse Acts 12:6

Acts 12:6 - ܘܒ݂ܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܰܠܨܰܦ݂ܪܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ݈ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܡܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܳܘܛܺܝܢ ܘܰܐܣܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܺܫܠܳܢ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And in that night of the coming morning when he should be delivered up, while Shemun slept between two soldiers, and bound with two chains, and the others were watching the gates of the house of the bound,

(Murdock) And on the night before the morning in which he was to be delivered up, while Simon was sleeping between two soldiers, and was bound with two chains, and others were guarding the doors of the prison;

(Lamsa) And on the very night before the morning that he was to be delivered up, while Simon Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and others were guarding the doors of the prison,

(KJV) And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains: and the keepers before the door kept the prison.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܒܗ ܘܒ݂ܶܗ 2:2257 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62044-12060 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܒܗܘ ܒ݁ܗܰܘ 2:5034 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62044-12061 - Masculine Singular - - - No - - -
ܠܠܝܐ ܠܺܠܝܳܐ 2:11209 ܠܝܠܝ Noun night 242 111 62044-12062 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܨܦܪܐ ܕ݁ܰܠܨܰܦ݂ܪܳܐ 2:17852 ܨܦܪܐ Noun daybreak, morning 483 186 62044-12063 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܬܝܕ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16307 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62044-12064 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-12065 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ݈ܝ 2:21490 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62044-12066 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Third Masculine Singular
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62044-12067 - - - - - - No - - -
ܕܡܟ ܕ݁ܡܶܟ݂ 2:4751 ܕܡܟ Verb sleep 94 56 62044-12068 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-12069 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܫܡܥܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ 2:21803 ܫܡܥܘܢ Proper Noun Simon 585 226 62044-120610 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2663 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 62044-120611 - - - - - - No - - -
ܬܪܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ 2:23023 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62044-120612 - Masculine - - - - No - - -
ܐܣܛܪܛܝܘܛܝܢ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܳܘܛܺܝܢ 2:1565 ܐܣܛܪܛܝܐ Noun soldier 23 26 62044-120613 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܘܐܣܝܪ ܘܰܐܣܺܝܪ 2:23611 ܐܣܪ Verb bind, fasten 25 27 62044-120614 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-120615 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܒܬܪܬܝܢ ܒ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:22990 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62044-120616 - Feminine - - - - No - - -
ܫܫܠܢ ܫܺܫܠܳܢ 2:21180 ܫܝܫܠܬܐ Noun chain 575 222 62044-120617 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܐܚܪܢܐ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ 2:7688 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62044-120618 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܛܪܝܢ ܢܳܛܪܺܝܢ 2:13018 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 62044-120619 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62044-120620 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܬܪܥܐ ܬ݁ܰܪܥܶܐ 2:23079 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 62044-120621 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܝܬ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ 2:2720 ܒܬ Noun house, abode 43 35 62044-120622 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܐܣܝܪܐ ܐܰܣܺܝܪܶܐ 2:1672 ܐܣܪ Participle Adjective prisoner, sergeant, bound 23 26 62044-120623 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.