<-- John 19:12 | John 19:14 -->

Analysis of Peshitta verse John 19:13

John 19:13 - ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܰܦ݁ܩܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܰܪ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܡ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܪܨܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܰܐܡܪܳܐ ܓ݁ܦ݂ܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But when Pilatos heard that word, he brought Jeshu without, and sat down upon the tribunal in the place which is called the Pavement of Stones, but in Hebrew it is called Gaphiphtha.

(Murdock) And when Pilate heard this declaration, he brought Jesus forth, and sat upon the tribunal, in a place called the pavement of stones; but in Hebrew it is called Gabbatha.

(Lamsa) When Pilate heard this word, he brought Jesus outside; then he sat down on the judgment seat, at a place which is called the Stone Pavement but in Hebrew it is called, Gabbatha.

(KJV) When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth, and sat down in the judgment seat in a place that is called the Pavement, but in the Hebrew, Gabbatha.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62043-19130 - - - - - - No - - -
ܫܡܥ ܫܡܰܥ 2:21763 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62043-19131 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-19132 - - - - - - No - - -
ܦܝܠܛܘܣ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ 2:16556 ܦܝܠܛܘܣ Proper Noun Pontius Pilate 444 173 62043-19133 - - - - - - No - - -
ܗܕܐ ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5249 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62043-19134 - Feminine Singular - - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62043-19135 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܦܩܗ ܐܰܦ݁ܩܶܗ 2:13336 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 62043-19136 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
ܠܝܫܘܥ ܠܝܶܫܽܘܥ 2:9574 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62043-19137 - - - - - - No - - -
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62043-19138 - - - - - - No - - -
ܘܝܬܒ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ 2:9603 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 62043-19139 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62043-191310 - - - - - - No - - -
ܒܝܡ ܒ݁ܺܝܡ 2:2650 ܒܝܡ Noun judgement-seat, tribunal 42 35 62043-191311 - Feminine Singular - - - No - - -
ܒܕܘܟܬܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:4236 ܕܘܟ Noun place 86 53 62043-191312 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܬܩܪܝܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ 2:18839 ܩܪܐ Verb call, read, appeal to 517 197 62043-191313 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܪܨܝܦܬܐ ܪܨܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ 2:20248 ܪܨܦ Noun pavement 548 211 62043-191314 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܐܦܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ 2:9768 ܟܐܦ Noun stone, rock 202 98 62043-191315 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܥܒܪܐܝܬ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ 2:15163 ܥܒܪܝܐ Adverb (ending with AiYT) Aramaic, Hebrew 399 158 62043-191316 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62043-191317 - - - - - - No - - -
ܡܬܐܡܪܐ ܡܶܬ݂ܰܐܡܪܳܐ 2:1314 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62043-191318 Third Feminine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܓܦܝܦܬܐ ܓ݁ܦ݂ܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ 2:3978 ܓܦܝܦܬܐ Proper Noun Gabbatha 76 50 62043-191319 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.