Peshitta verses that contains word 2:21500 ܘܐܫܠܡܘܗܝ

Matthew 27:2 - ܘܰܐܣܪܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܫܠܡܽܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܀ (analyze)

Mark 15:1 - ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܡܶܠܟ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܥܰܡ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܥܰܡ ܟ݁ܽܠܳܗ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܣܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܘܰܐܫܠܡܽܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܀ (analyze)

Luke 24:20 - ܘܰܐܫܠܡܽܘܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܙܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ ܀ (analyze)